Close
Listen Live

If you are interested in the Tokelau language and culture then tune into Tugaki O Tokelau – Thursday 2-4pm and Friday 8-10pm.
Tugaki o Tokelau I luga o te ala leo 106.1FM Wellington Access Radio.

I vaiaho takitahi fakalogo ki na tala, muhika, fakaaliga, talanoaga o matakupu valevale, alofaaga ma fautuaga.
Manatua, na aoauli ote aho Tofi ite 1pm – 2pm ko te He Tifa Ola. Mai te 2pm – 4pm ko te Tugaki o Tokelau, ma na po aho Falaile mai te 8pm – 10pm, fakalogologo ki na motu takitahi.

Mapu mai kite Tugaki o Tokelau 106.1FM Ueligitone Access Radio.

Tugaki o Tokelau Ueligitone
On Wellington Access Radio 106.1FM.

Every week for news, community notices, music, and discussions in the Tokelau language. Thursdays 2 – 4pm. Fridays from 8 – 10pm.

Relax and tune in to Tugaki o Tokelau 106.1FM Wellington Access Radio.